Ce documente contabile utilizează PFA-urile ?

Pentru efectuarea înregistrărilor contabile, societatea are nevoie de următoarele tipuri de documente prevăzute pentru legislatia pentru tinerea contabilitatii in partida simpla.

Registrul- jurnal de incasari si plati: serveşte la înregistrarea cronologică a tuturor sumelor încasate şi plătite, atât în numerar, cât şi prin conturi bancare.

Registrul-inventar

Ca urmare a necesitatilor proprii, în plus față de documentele prevăzute mai sus, societatea comercială poate utiliza şi alte formulare financiar-contabile prevăzute în Normele metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare. De exemplu :

  • evidenţa imobilizărilor corporale (mijloace fixe) se ţine cu ajutorul Fişei mijlocului fix
  • in condiţiile utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, în conformitate cu prevederile legale, documentul în baza căruia se înregistrează în contabilitate încasările zilnice este raportul fiscal de închidere zilnică.
  • stat de salarii

Nomenclatorul registrelor şi formularelor financiar-contabile
1. Registrul-jurnal de încasări şi plăţi
2. Registrul-inventar
3. Fişa mijlocului fix
4. Factura
5. Aviz de însoţire a mărfii
6. Listă de inventariere
7. Chitanţă
8. Chitanţă pentru operaţiuni în valută
9. Dispoziţia de plată/încasare către casierie
10. Statul de salarii

Factura se întocmeşte, se utilizează, se corectează, se reconstituie (în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) şi se arhivează în conformitate cu prevederileCodului fiscal.

Persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă pot folosi şi alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activităţi economice specifice (agricultură, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

Formularele financiar-contabile pot fi pretipărite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.