Termeni de utilizare

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, condițiile de utilizare detaliate în această secțiune se aplică în general atunci când se utilizează această Aplicație.

Condițiile suplimentare de utilizare sau acces se pot aplica în scenarii specifice și în astfel de cazuri sunt indicate suplimentar în acest document.

Utilizând această Aplicație, Utilizatorii confirmă că îndeplinesc următoarele cerințe:

 • Nu există restricții pentru Utilizatori în ceea ce privește calitatea de Consumatorii sau Utilizatorii Business;

Conținutul acestei Aplicații

Cu excepția cazului în care este specificat altfel sau clar recunoscut, tot conținutul disponibil în această Aplicație este deținut sau furnizat de către Proprietar sau de către licențiatorii săi.

Proprietarul depune toate eforturile pentru a se asigura ca conținutul furnizat în această Aplicație nu încalcă prevederi legale aplicabile sau drepturi ale terților. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să se obțină un astfel de rezultat.

În astfel de cazuri, fără a aduce atingere oricăror prerogative legale ale Utilizatorilor pentru a-și pune în aplicare drepturile, Utilizatorii sunt rugați să raporteze, de preferința, reclamații folosind datele de contact furnizate în acest document.

Drepturi privind conținutul acestei Aplicații – Toate drepturile rezervate

Proprietarul deține și își rezervă toate drepturile de proprietate intelectuală pentru orice astfel de conținut.

Prin urmare, Utilizatorii nu pot utiliza acest conținut în niciun fel care nu este necesar sau implicit în utilizarea corecta a Serviciului.

În special, dar fără limitare, Utilizatorii nu pot copia, descarcă, partaja (dincolo de limitele expuse mai jos), modifica, traduce, transforma, publica, transmite, vinde, edita, transfera / atribui către terți sau crea opere derivate din conținutul disponibil în această Aplicație și nici nu permite niciunei terțe părți să o facă prin Utilizator sau dispozitivul acestora, chiar și fără cunoștința Utilizatorului.

În cazul în care este specificat explicit în această Aplicație, Utilizatorul poate descarcă, copia și / sau partaja un anumit conținut disponibil prin intermediul acestei Aplicații pentru unicul său folos personal și non-comercial și cu condiția ca atribuțiile de copyright și toate celelalte atribuții solicitate de Proprietar să fie implementate corect.

Orice limitare legală aplicabilă sau excepție de la drepturile de autor nu va fi afectată.

Acces la resurse externe

Prin intermediul acestei Aplicații, Utilizatorii pot avea acces la resurse externe furnizate de terți. Utilizatorii recunosc și acceptă că Proprietarul nu are control asupra acestor resurse și, prin urmare, nu este responsabil pentru conținutul și disponibilitatea acestora.

Condițiile aplicabile oricărei resurse furnizate de terți, inclusiv cele aplicabile oricărei eventuale acordări de drepturi de conținut, rezulta din termenii și condițiile fiecărui terț sau, în lipsa acestora, legislația legală aplicabilă.

Utilizare acceptabilă

Această Aplicație și Serviciul pot fi utilizate numai în sfera de aplicare a celor prevăzute, în baza acestor Termeni și a legii aplicabile.

Utilizatorii sunt singuri răspunzători pentru a se asigura că utilizarea lor a acestei Aplicații și / sau a Serviciului nu încalcă nici o lege, reglementări sau drepturi ale terților.

Prin urmare, Proprietarul își rezervă dreptul de a lua orice măsura adecvată pentru a-și proteja interesele legitime, inclusiv prin refuzarea Utilizatorilor de acces la această Aplicație sau la Serviciu, la rezilierea contractelor, la raportarea oricărei abateri efectuate prin intermediul acestei Aplicații sau al Serviciului către autoritățile competente – cum ar fi judiciare sau autorități administrative – de fiecare data când Utilizatorii se angajează sau sunt suspectați ca se angajează în oricare dintre următoarele activități:

 • încalcă legile, reglementările și / sau acești Termeni;
 • încalcă orice drepturi ale terților;
 • afectează considerabil interesele legitime ale Proprietarului;
 • jigni Proprietarul sau orice terț.

Termeni și condiții de vânzare

Produse plătite

Unele dintre Produsele furnizate pe această Aplicație, ca parte a Serviciului, sunt furnizate pe baza plății.

Taxele, durata și condițiile aplicabile pentru achiziționarea acestor produse sunt descrise mai jos și în secțiunile dedicate ale acestei Aplicații.

Descrierea produsului

Prețurile, descrierile sau disponibilitatea Produselor sunt prezentate în secțiunile respective ale acestei Aplicații și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

În timp ce produsele din această Aplicație sunt prezentate cu cea mai mare precizie posibil din punct de vedere tehnic, reprezentarea prin fotografii, imagini, culori, sunete sau orice alt mijloc este doar pentru referință și nu implică nicio garanție cu privire la caracteristicile Produsului achiziționat.

Caracteristicile Produsului ales vor fi prezentate în timpul procesului de cumpărare.

Procesul de achiziție

Orice măsuri făcute de la alegea unui Produs la trimiterea comenzii fac parte din procesul de cumpărare. Procesul de achiziție include acești pași:

 • Făcând clic pe butonul de plată, Utilizatorii deschid secțiunea de plată Stripe, în care vor trebui să specifice datele lor de contact și o metodă de plată la alegerea lor.
 • După furnizarea tuturor informațiilor solicitate, Utilizatorii trebuie să revizuiască cu atenție comanda și, ulterior, să o confirme și să o trimită utilizând butonul sau mecanismul relevant din această cerere, acceptând prin prezentul termenii și angajându-se să plătească prețul convenit.

Trimiterea comenzii

Când Utilizatorul trimite o comandă, se aplică următoarele:

 • Depunerea unei comenzi determină încheierea contractului și, prin urmare, creează pentru Utilizator obligația de a plăti prețul, impozitele și eventualele alte comisioane și cheltuieli, după cum se specifica pe pagina comenzii.
 • În cazul în care Produsul achiziționat necesită o introducere activă de la Utilizator, cum ar fi furnizarea de informații personale sau date, specificații sau dorințe speciale, transmiterea comenzii creează o obligație pentru Utilizator să coopereze în consecință.
 • După transmiterea comenzii, Utilizatorii vor primi o înștiințare care confirmă faptul că a fost primită comanda.

Toate notificările legate de procesul de cumpărare descris sunt trimise la adresa de email furnizată de Utilizator în acest scop.

Prețuri

Utilizatorii sunt informați în timpul procesului de cumpărare și înainte de depunerea comenzii, despre orice taxe, impozite și costuri (inclusiv, dacă este cazul, costuri de livrare) că vor fi percepute.

Prețurile, prin intermediul acestei Aplicații, sunt afișate:

 • incluzând toate taxele, impozitele și costurile aplicabile;

Oferte și reduceri

Proprietarul poate oferi reduceri sau oferte speciale pentru achiziționarea de Produse. Orice astfel de ofertă sau reducere va fi întotdeauna supusă criteriilor de eligibilitate și termenilor și condițiilor stabilite în secțiunea corespunzătoare a acestei Aplicații.

Ofertele și reducerile sunt acordate întotdeauna la latitudinea Proprietarului.

Ofertele sau reducerile repetate sau recurente nu creează nicio revendicare / titlu sau drept pe care Utilizatorii îl pot aplica în viitor.

În funcție de caz, reducerile sau ofertele vor fi valabile doar pentru o perioadă limitată sau până la epuizarea stocurilor. Dacă o ofertă sau o reducere este limitată de timp, indicațiile de timp se referă la fusul orar al Proprietarului, așa cum este indicat în detaliile de locație ale Proprietarului în acest document, dacă nu se specifică altfel.

Cupoane

Ofertele sau reducerile se pot baza pe Cupoane.

În cazul în care se produce încălcarea condițiilor aplicabile Cupoanelor, Proprietarul poate refuza în mod legitim să își îndeplinească obligațiile contractuale și își rezervă în mod expres dreptul de a întreprinde acțiuni legale adecvate pentru a-și proteja drepturile și interesele.

Fără a aduce atingere prevederilor de mai jos, orice regulă suplimentară sau divergentă aplicabilă utilizării Cuponului afișată în pagina de informații corespunzătoare sau pe Cupon în sine va prevala întotdeauna.

Dacă nu se specifică altfel, aceste reguli se aplică utilizării cupoanelor:

 • Fiecare cupon este valabil numai atunci când este utilizat în modul și în termenul specificat pe site și / sau cupon;
 • Un cupon poate fi aplicat, în întregime, numai la momentul efectiv al achiziției – nu este permisă utilizarea parțială;
 • Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Cupoanele de unică folosință pot fi utilizate o singură dată pe achiziție și, prin urmare, pot fi aplicate o singură dată, chiar și în cazurile care implică achiziții în rate;
 • Un cupon nu poate fi aplicat cumulativ;
 • Cuponul trebuie răscumpărat exclusiv în timpul specificat în ofertă. După această perioadă, Cuponul va expira automat, excluzând orice posibilitate pentru Utilizator de a revendica drepturile relevante, inclusiv încasarea;
 • Utilizatorul nu are dreptul la niciun credit / rambursare / compensare dacă există o diferență între valoarea Cuponului și valoarea răscumpărată;
 • Cuponul este destinat exclusiv utilizării necomerciale. Orice reproducere, falsificare și comerț comercial al cuponului sunt strict interzise, împreună cu orice activitate ilegală legată de cumpărarea și / sau utilizarea cuponului.

Modalități de plată

Informațiile legate de metodele de plată acceptate sunt disponibile în timpul procesului de cumpărare.

Unele metode de plată pot fi disponibile numai sub rezerva unor condiții sau taxe suplimentare. În astfel de cazuri, informațiile conexe pot fi găsite în secțiunea dedicată a acestei Aplicații.

Toate plățile sunt procesate independent prin servicii terțe. Prin urmare, această aplicație nu colectează nicio informație de plată – cum ar fi detaliile cardului de credit – ci primește o notificare numai după ce plata a fost finalizată cu succes.

Dacă plata prin metodele disponibile nu reușește, Proprietarul nu va fi obligat să îndeplinească comanda de cumpărare. Orice costuri sau taxe posibile rezultate din plata eșuată sau refuzată vor fi suportate de Utilizator.

Păstrarea proprietății Produsului

Până când Proprietarul nu primește plata prețului total de achiziție, orice Produse comandate nu vor deveni proprietatea Utilizatorului.

Păstrarea drepturilor de utilizare

Utilizatorii nu dobândesc niciun drept de utilizare a Produsului achiziționat până când prețul total de achiziție nu este primit de către Proprietar.

Drept contractual de anulare

Proprietarul acordă Utilizatorilor un drept contractual de a anula achiziția în termenii și condițiile descrise în secțiunea relevantă a prezentei Aplicații în termen de 14 zile de la încheierea contractului.

Livrare

Livrarea de conținut digital

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, conținutul digital achiziționat pe această aplicație este livrat prin descărcare pe dispozitivul (dispozitivele) ales de utilizatori.

Utilizatorii recunosc și acceptă faptul că, pentru a descărca și / sau utiliza Produsul, dispozitivul (dispozitivele) și software-ul respectiv (inclusiv sistemele de operare) trebuie să fie legale, utilizate în mod obișnuit, actualizate și în concordanță cu piața sau standardele actuale.

Utilizatorii recunosc și acceptă că posibilitatea de a descărca Produsul achiziționat poate fi limitată în timp și spațiu.

Prestarea serviciilor

Serviciul achiziționat va fi realizat sau pus la dispoziție în termenul specificat în această Aplicație sau așa cum a fost comunicat înainte de depunerea comenzii.

Drepturile utilizatorului

Dreptul de retrage din contract

Cu excepția cazului în care se aplică excepții, Utilizatorul poate fi eligibil să se retragă din contract în perioada specificată mai jos (în general 14 zile), din orice motiv și fără justificare. Utilizatorii pot afla mai multe despre condițiile de retragere în această secțiune.

Dreptul de retragere nu se aplică în prezenta Aplicație

Utilizatorii recunosc și acceptă faptul că dreptul de retragere nu se aplică contractelor încheiate prin prezenta Aplicație, datorită naturii ofertei sale.

Răspundere și despăgubire

Utilizatori UE

Compensație

Utilizatorul acceptă să despăgubească și să considere Proprietarul și filialele sale, afiliații, directorii, agenții, partenerii și angajații inofensivi din și împotriva oricărei cereri – inclusiv, dar fără a se limita la onorariile și costurile avocatului – făcute de către orice terț datorită sau în legătura cu orice utilizare culpabilă sau conexiune la Serviciu, încălcarea acestor Termeni, încălcarea oricăror drepturi ale unei terțe părți sau dispoziții legale de către Utilizator sau aflitiații săi, directori, agenți, partenerii și angajații în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Limitarea răspunderii

Cu excepția cazului în care este specificat altfel în mod explicit și fără a aduce atingere dispozițiilor legale prevăzute de legislația în vigoare, Utilizatorii nu vor avea dreptul să solicite daune împotriva Proprietarului (sau oricărei persoane fizice sau juridice care acționează în numele său).

Acest lucru nu se aplică daunelor provocate sănătății, integrității fizice sau în caz de deces, daunelor rezultate din încălcarea unei obligații contractuale esențiale, cum ar fi orice obligație strict necesară pentru realizarea scopului contractului și / sau daune rezultate din intenție sau neglijență gravă, atâta timp cât această Aplicație a fost utilizată în mod corespunzător și corect de către Utilizator.

Cu excepția cazului în care daunele au fost cauzate cu titlu de intenție sau neglijența gravă sau daca acestea afectează viața, sănătatea sau integritatea fizică, Proprietarul va răspunde numai în măsura daunelor tipice și previzibile la momentul încheierii contractului.

În special, în limitele menționate mai sus, Proprietarul nu va fi responsabil pentru:

 • orice pierdere de oportunități de afaceri și orice altă pierdere, chiar indirectă, care poate fi suportată de Utilizator (cum ar fi, fără a se limita la, pierderi comerciale, pierderi de venituri, venituri, profituri, pierderi de contracte sau relații de afaceri, pierderea reputației etc.);
 • daune sau pierderi rezultate din întreruperea sau defecțiunea Aplicației / Serviciului din cauza unor acte de forța majoră sau evenimente neprevăzute și, în orice caz, independent de voința și în afara controlului Proprietarului, cum ar fi, fără a se limita la, eșecuri sau întreruperi ale liniilor telefonice sau electrice, internetului și / sau altor mijloace de transmisie, indisponibilitatea Website-urilor, greve, dezastre naturale, viruși și atacuri cibernetice, întreruperi în furnizarea de produse, servicii sau aplicații terțe;
 • orice pierderi care nu sunt consecință directă a încălcării condițiilor de către Proprietar;
 • orice daune, prejudecăți sau pierderi care apar din cauza virușilor sau a altor programe malware conținute sau conectate la fișierele disponibile pentru descărcare de pe internet sau prin intermediul acestei aplicații. Utilizatorii sunt responsabili pentru implementarea unor măsuri de securitate suficiente – cum ar fi anti-viruși și firewall-uri pentru a preveni orice astfel de infecție sau atac și pentru securizarea copiilor de rezervă ale tuturor datelor sau informațiilor schimbate prin intermediul sau încărcate în această aplicație.

În pofida celor de mai sus, următoarea limitare se aplică tuturor Utilizatorilor care nu se califică drept consumatori:

În orice caz de răspundere, compensația nu poate depăși totalul plăților care au fost sau vor fi primite de către Proprietar de la Utilizator în baza contractului pe o perioada de 12 luni sau pe durata contractului, dacă este mai scurtă.

Dispoziții comune

Fără excepție

Eșecul Proprietarului de a afirma niciun drept sau dispoziție în conformitate cu acesți Termeni nu constituie o renunțare la un astfel de drept sau dispoziție. Nicio derogare nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continua la un astfel de termen sau la un alt termen.

Întreruperea serviciului

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de serviciu posibil, Proprietarul își rezervă dreptul de a întrerupe Serviciul pentru întreținere, actualizări ale sistemului sau orice alte modificări, informând Utilizatorii în mod corespunzător.

În limitele legii, Proprietarul poate decide, de asemenea, suspendarea sau încetarea Serviciului în totalitate. Dacă Serviciul este încheiat, Proprietarul va coopera cu Utilizatorii pentru a le permite să retragă Datele Personale sau informațiile în conformitate cu legislația aplicabilă.

În plus, este posibil ca Serviciul să nu fie disponibil din motive din afara controlului rezonabil al Proprietarului, cum ar fi “forța majoră” (de exemplu, defecțiuni de infrastructură sau întreruperi de electricitate etc.).

Revânzarea Serviciului

Utilizatorii nu pot reproduce, dubla, copia, vinde, revinde sau exploata orice porțiune a acestei Aplicații și a Serviciului acesteia fără permisiunea scrisă prealabilă a Proprietarului, acordată fie direct, fie printr-un program de revânzare legitim.

Politica de confidențialitate

Pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor lor personale, Utilizatorii se pot referi la politica de confidențialitate a acestei Aplicații.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

Fără a aduce atingere unei prevederi mai specifice a acestor Termeni, orice drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi drepturile de autor, drepturile de marcă, drepturile de brevet și drepturile de proiectare legate de această Aplicație sunt proprietatea exclusivă a Proprietarului sau a licențiatorilor acestuia și sunt supuse protecției acordate de legi aplicabile sau tratate internaționale referitoare la proprietatea intelectuală.

Toate mărcile comerciale – nominale sau figurative – și toate celelalte mărci, mărci comerciale, mărci de serviciu, mărci de cuvânt, ilustrații, imagini sau logo-uri care apar în legătura cu această Aplicație sunt și rămân proprietatea exclusiva a Proprietarului sau a licențiatorilor acestuia și sunt supuse la protecția acordată prin legile aplicabile sau tratatele internaționale legate de proprietatea intelectuală.

Modificări ale acestor Termeni

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oricând acești Termeni în orice moment. În astfel de cazuri, Proprietarul va informa Utilizatorul cu privire la aceste modificări.

Astfel de modificări vor afecta doar relația cu Utilizatorul pentru viitor.

Utilizarea continuă a Serviciului va semnifica acceptarea de către Utilizator a Termenilor revizuiți. Dacă Utilizatorii nu doresc să fie legați de modificări, trebuie să înceteze utilizarea Serviciului. Nerespectarea Termenilor revizuiți poate da dreptul oricărei părți să rezilieze Acordul.

Versiunea anterioară aplicabilă va guverna relația înainte de acceptarea Utilizatorului. Utilizatorul poate obține orice versiune anterioară de la Proprietar.

Dacă este cerut de legislația în vigoare, Proprietarul va specifica data până la care Termenii modificați vor intra în vigoare.

Atribuirea contractului

Proprietarul își rezervă dreptul de a transfera, atribui, dispune prin novație sau subcontracta oricare sau toate drepturile sau obligațiile în temeiul acestor Termeni, ținând cont de interesele legitime ale Utilizatorului. Dispozițiile privind modificările acestor Termeni se vor aplica în consecință.

Utilizatorii nu pot atribui sau transfera drepturile sau obligațiile în temeiul acestor Termeni în niciun fel, fără permisiunea scrisă a Proprietarului.

Contacte

Toate comunicările referitoare la utilizarea acestei Aplicații trebuie trimise utilizând informațiile de contact menționate în acest document.

Anulabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată sau devine invalidă sau neaplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, invaliditatea sau neexecutarea acestei dispoziții nu afectează valabilitatea dispozițiilor rămase, care rămân în vigoare și efect.

Utilizatori UE

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată nulă, invalidă sau neaplicabilă, părțile vor face tot posibilul să găsească, într-un mod amiabil, un acord cu privire la dispozițiile valabile și executorii, înlocuind astfel părțile nule, invalide sau neaplicabile.

În cazul în care nu se face acest lucru, dispozițiile nule, invalide sau neaplicabile se înlocuiesc cu dispozițiile legale aplicabile, dacă acest lucru este permis sau menționat în conformitate cu legea aplicabilă.

Fără a aduce atingere celor menționate mai sus, nulitatea, invaliditatea sau imposibilitatea de a pune în aplicare o dispoziție particulară a acestor Termeni nu vor anula întregul Acord, cu excepția cazului în care dispozițiile secționate sunt esențiale pentru Acord sau cu o asemenea importantă în care părțile nu ar fi încheiat contractul dacă ar fi știut ca dispoziția nu va fi valabilă sau în cazurile în care dispozițiile rămase s-ar traduce într-o dificultate inacceptabilă pentru oricare dintre părți.

Legea guvernantă

Acești Termeni sunt reglementați de legea locului în care se bazează Proprietarul, așa cum este prezentat în secțiunea relevantă a acestui document, fără a ține cont de principiile conflictului de legi.

Excepție pentru Consumatorii Europeni

Cu toate acestea, indiferent de cele de mai sus, dacă Utilizatorul se califică drept Consumator European și își are reședința obișnuita într-o țară în care legea prevede un standard mai ridicat de protecție a consumatorilor, aceste standarde superioare vor prevala.

Locul jurisdicției

Competența exclusivă de a decide cu privire la orice controversă care rezultă din sau în legătură cu acești Termeni revine instanțelor din locul în care se află Proprietarul, așa cum este afișat în secțiunea relevantă a acestui document.

Excepție pentru Consumatorii Europeni

Cele de mai sus nu se aplică niciunui Utilizator care se califică drept Consumatori Europeni și nici consumatorilor cu sediul în Elveția, Norvegia sau Islanda.

Soluționarea litigiilor

Soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor

Utilizatorii pot aduce orice dispută Proprietarului care va încerca să le rezolve pe cale amiabilă.

Deși dreptul Utilizatorilor de a acționa în mod legal va rămâne întodeauna neafectat, în cazul în care există controverse cu privire la utilizarea acestei Aplicații sau a Serviciului, Utilizatorii sunt rugați să contacteze Proprietarul la datele de contact furnizate în acest document.

Utilizatorul poate trimite reclamația, incluzând o scurta descriere și, dacă este cazul, detaliile comenzii, achiziției sau contului aferent, la adresa de e-mail a Proprietarului specificată în acest document.

Proprietarul va procesa reclamația fără întârzieri nejustificate și în termen de 14 de zile de la primirea acesteia.

Rezolvarea disputelor online pentru Consumatori

Comisia Europeană a înființat o platformă online de soluționare alternativă a litigiilor, care facilitează o metodă extrajudiciară pentru soluționarea oricăror litigii legate de contractele de vânzare și servicii online.

Drept urmare, orice Consumator European poate folosi o astfel de platformă pentru a rezolva orice litigiu derivat din contractele încheiate online. Platforma este disponibilă la următorul link.